นายสุรชัย อิทธิอมรกุลชัย
รองประธานบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้าน Hometextile ในประเทศ และตลาดญี่ปุ่น ทั้งผลิต และจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อขยายการจำหน่ายไปยังแถบอาเซียน ยุโรป อเมริกาและอื่นๆ

พันธกิจ

สนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ และรูปแบบ โดยพัฒนาสินค้าให้มี
ความนุ่มฟู เบา ซึมซับน้ำได้ดี แห้งเร็ว และพกพาง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความ สะดวกสบายในการใช้สินค้า