บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นผู้นำด้าน Home Textile ในประเทศ รวมทั้งผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังแถบเอเชีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพและรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความสะดวกสบายในการใช้สินค้า

License

oem