ประวัติความเป็นมา
  1. ชื่อบริษัท
   บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ราชาการทอ จำกัด)
  1. ปีที่ก่อตั้ง
   มิถุนายน 2516 ต่อมาปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ กลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมทุนกับ บริษัท อูชิโน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าทางด้านการตลาดผ้าขนหนูและผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย 66% ญีปุ่น 34%
  1. ประเภทธุรกิจ
   ดำเนินธุรกิจประเภทเคหะสิ่งทอ โดยเป็นผู้ผลิตผ้าขนหนูและ Hometextile ซึ่งมี Production Facilities ครอบคลุมกระบวนการทอ ย้อม พิมพ์ ปัก รวมถึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องงานตัดเย็บ ก่อให้เกิด Innovation ที่หลากหลายทางด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึง Function การใช้งานเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความสะดวกสบายในการใช้สินค้า เน้น Concept การออกผลิตภัณฑ์ที่เสริมกัน (Synnergetic Product)
  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์
   สิ่งทอสำหรับห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัวและห้องนั่งเล่น
  1. ประเภทผลิตภัณฑ์
   ผ้าขนหนู เสื้อคลุมอาบน้ำ Bathrobe พรมเช็ดเท้า รองเท้า Slipper ผ้าเช็ดหน้า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับห้องนอน Pajama / Relax Wear / Lounge Wear / ผ้าห่มนอน และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์สำหรับ SPA
  1. ช่องทางการจำหน่าย
   ในประเทศ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา Discount Store & Factory Outlet Drug Store. Convenience Store & Categories Shop. OEM & Online Sale

   ต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อเมริกา ยุโรปและกลุ่มอาเซียน
  1. สำนักงานใหญ่
   529/1-4 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  1. จำนวนพนักงาน
   1,000 คน
  1. ทุนจดทะเบียน
   121.50 ล้านบาท
  1. กรรมการผู้จัดการ
   นายสัมพันธ์ ยุวประกร