รางวัลและใบรับรอง

ระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ตามมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD 100

  • บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
    ISO9001 : 2008

  • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน
    ISO14001:2004